Vanliga frågor

Vad är Ferendum?

Det är en webbplats eller online app som kan skapa röstningar och online enkäter av dessa två typer:
 • Anonyma Röstningar
 • Rösttabeller (varje deltagare kan välja på icke anonymt sätt och sitt alternativ synligt för andra)

Varje röst kallas "en Ferendum". Varje Ferendum har sin egen sida och en webbadress (kallad URL eller deltagarlänk) som man måste skicka till deltagarna via e-post, Facebook, twitter, sociala nätverk, WhatsApp eller från forum eller webbplatser.

Vi erbjuder även möjligheten att integrera röstningen på en webbsida med hjälp av en liten HTML-kod.

Vad är "Anonyma Röstningar"?

De är röstningar eller online enkät om vilket ämne som helst. I dessa, för varje alternativ eller svar, visas procent och antal röster och ett färgat fält med proportionell storlek till antalet röster.

De är bra för att skapa enkäter för vilken fråga som helst utan att visa vem som röstade vad.

Under visas ett exempel på anonym röstning:

Anonyma Röstningar

Vad är de "Rösttabeller"?

Rösttabeller är "Ferendum" där varje deltagares föredragna alternativ visas på en tabell.

I följande exempel, en person har skapat en Ferendum för att planera dagen julmiddagen. Om röstningen skulle ta slut, skulle slutsatsen bli att lördagen den 20 december är den bästa eftersom alla kan träffas den dagen.

Rösttabeller

Rösttabellerna används ofta som ett sätt att fatta beslut i en grupp (t.ex. vad som ska göras på en svensexa, på vilken restaurang man ska ha middag eller vilket datum man ska mötas).

Vad är skillnaden mellan "Privata Röstningar" och "Offentliga Röstningar"?

Privata Röstningar visas inte i Ferendums lista över Offentliga Röstningar. Däremot, alla de som känner till länken till röstningen kan se den och delta. Vanligtvis kommer dessa personer finnas i din omgivning som du har skickat länken till via e-post, Facebook, Twitter, WhatsApp eller annan. Ta hänsyn till att de personer som du skickar länken till kan i sin tur vidarebefordra den.

Offentliga Röstningar visas i Ferendums Röstlista över Offentliga Röstningar och andra än du kan se dem och delta.

Hur man ställer Ferendum för att se till att ingen röstar mer än en gång?

Normalt sett låter systemet bara rösta en gång.

Om du vill ha ytterligare garantier för att ingen röstar mer än en gång, välj alternativet "Kräv att logga in med ett av dessa konton" och välj sedan en metod (t.ex. enbart Facebook Facebook eller Twitter). På detta sätt identifieras varje person och systemet tillåter inte att rösta mer än en gång. Vi använder också ytterligare metoder för att försöka hindra att människor med mer än ett konto kan rösta flera gånger.

Om du ställer in det på ett annat sätt försöker vi också att hindra att ingen röstar mer än en gång, men det garanteras inte att det fungerar jämt.

Hur man ställer man in Ferendum för att försäkra att ingen har problem att rösta?

Du måste välja följande två inställningar:
 1. Välj "Tillåt deltagning utan att använda ett konto". På det här sättet kan vilken person som helst, även om denna inte använder socialt nätverk, delta och snabbare också.
 2. I "Avancerade inställningar" välj: "Tillåta mer än en röstning från samma IP". Annars kommer Ferendum i vissa fall inte låta en person rösta eftersom den misstänker (ibland fel) att det är samma person som röstaren innan.

I allmänhet kan ingen rösta mer än en gång, ta hänsyn till att med denna inställning är det möjligt att några deltagare kan rösta flera gånger.

Varför säger den att jag har röstat om jag inte har gjort det?

Om Ferendum är inställd på "Inte tillåta rösta mer än en gång från samma IP" eller i vissa fall när den är inställd på "Tillåt att Ferendum bestämmer" kan det hända att vissa användare inte kan rösta. Detta inträffar när två användare använder samma IP-adress och detta kan hända till exempel om de är inom samma företag eller universitet eller delar samma WiFi-nätverk. För att detta inte ska hända kan administratören ändra inställningen till "Tillåt mer än en röstning från samma IP", men då blir det färre garantier för att någon röstar mer än två gånger.

Det kan också vara så att någon redan har röstat från din egen dator eller mobil.

Vilka konfigurationsalternativ finns det?

Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Anonym Röstning
 • Rösttabell (ej anonym)
De Anonyma Röstningarna lämpar sig för röstningar eller enkäter där rösten är anonym. Rösttabellerna är lämpliga när man vill veta de val som var och en av deltagarna gör.


Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Privat Röstning
 • Offentlig röstning
Privata röstningar kan bara ses av de som känner till adressen till sidan (t.ex. eftersom du har postat eller publicerat den på ett socialt nätverk). Däremot de offentliga röstningarna finns på listan över offentliga röstningar i Ferendum och relaterade röstlistor och vem som helst kan se dem och delta.


Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Tillåt rösta bara för ett alternativ
 • Tillåt rösta för mer än ett alternativ
Det väljs om du bara kan välja ett alternativ eller alla de man vill.


Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Tillåt delta utan att använda ett konto
 • Kräv logga in med ett av dessa konton:
Genom att be deltagarna att logga in med ett användarkonto på ett socialt nätverk eller Google ökar garantin att ingen deltar mer än en gång och vem som har lagt in kommentarerna kontrolleras. Om inloggning inte krävs kommer vi att använda alternativa metoder så att ingen oärligt deltar mer än en gång.


Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Inte ge deltagarna möjlighet att lägga till nya alternativ
 • Tillåta att lägga till nya alternativ till slutet av dd-mm-yyyy och sedan rösta
 • Tillåta alltid lägga till nya alternativ
Här kan du bestämma om deltagarna i röstningen även kan lägga till alternativ eller inte.


Du kan välja det här alternativet:

 • Visa knappar från Facebook, Twitter och andra sociala nätverk
Om det här alternativet är markerat, kommer knapparna av Facebook, Twitter och andra sociala nätverk visas.


Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Inte tillåta kommentarer
 • Tillåta kommentarer
Här väljs det om deltagarna kan göra kommentarer eller inte.


Använda IP-adresser för att hindra oärliga röster?
Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Låt Ferendum bestämma
 • Inte tillåta att delta mer än en gång från samma IP (Ferendum kommer att använda den tillsammans med andra metoder)
 • Tillåt delta mer än en gång från samma IP (Ferendum kommer att använda alternativa metoder)
I Ferendum använder vi samtidigt flera tekniker för att hindra att någon kan delta mer än en gång. Man får inte delta mer än en gång från samma IP-adress. Om du distribuerar röstningen bland personer som befinner sig inom samma nätverk (t.ex. inom ett företag eller universitet) och du inte vill att någon blir utan röstning, rekommenderar vi att välja ‘Tillåt att delta mer än en gång från samma IP’. Om du distribuerar röstningen i sociala nätverk och webbplatser och vill mer garanti på att ingen röstar mer än en gång, rekommenderar vi att du väljer ‘Inte delta mer än en gång från samma IP’. I det senare fallet är sannolikheten att två personer har samma IP mycket låg. Om du inte vet vad du ska välja ‘Låt Ferendum välja’.


Specifika inställningar för Rösttabellerna
Deltagarna kan ta bort eller ändra sin röst?
Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Nej
 • Ja
 • Endast om det inte finns senare röster
Bara för Rösttabeller. I Anonym röst kan man aldrig ändra rösten.
Här kan du välja om deltagarna kan ta radera eller ändra sin röst eller inte. Du kan också välja att rösterna endast kan raderas/ändras om deltagaren är den sista att rösta hittills. Om du väljer att rösterna inte kan raderas ta hänsyn till att deltagarna inte kan rätta en fel röstning. Dessa alternativ är bara för ‘Rösttabellerna’. I ‘Anonyma Röstningar’ kan du aldrig radera eller ändra röstningen.


Specifik inställning för de Anonyma Röstningarna
Visa resultat?
Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Visa resultat efter röstning
 •    Visa 'länk Visa resultat'
 • Visa resultat innan röstning
 • Bara administratören kan veta resultaten
Det kan väljas om resultaten är synliga innan röstningen, efter röstning eller bara vara synlig för administratören (skaparen av röstningen eller enkäten). Om du väljer att de ska vara synliga efter röstning och markerar rutan Visa Länk ‘Se resultat’, kommer resultaten inte bli synliga innan röstning men det finns en länk för att se dem.


Var kan jag se resultaten?

Om det är inställt på "Visa resultat efter röstning" eller "Visa resultat innan röstning" kan resultat ses på deltagarsidan.

Om den är inställd på "Bara administratören vet resultaten" kan resultaten ses på administrationssidan.

När du skapar en ny omröstning eller enkät ger vi dig länkar till dessa två sidor. Om du har angett din e-postadress kommer vi också att skicka den via e-post.

Var kan jag ändra inställningen eller avsluta omröstningen?

På administrationssidan. När du skapar en Ferendum kommer vi att ge dig länken till administrationssidan och om du har angett din e-postadress kommer vi skicka länken via post.

Kan man radera eller ändra en röst?

I de "Anonyma Röstningarna" kan man inte eftersom vi anser att det inte finns någon anledning för det.

I "Rösttabellerna" kan deltagaren normalt sett ta bort sin egen röst och sedan rösta igen. Men ändringen kommer att ses och alla deltagare kan se den gamla röstningen. Att radera röstningen är bra för rätta fel eller när röstningen har använts till exempel för att välja dagen för ett möte och en persons tillgänglighet har ändrats. Men om webbläsaren är inställd för att inte spara eller ta bort cookies, kan du inte ta bort röster.

Administratören (röstningens skapare) kan aldrig radera eller ändra röstningar utom sin egen.

Kan administratören ändra röstningens inställning efter att den är skapad?

Ja.
Administratören (röstningens skapare) har tillgång till en administrationssida där man kan redigera inställningen eller avsluta röstningen men inte ändra röstningens resultat.

Kan administratören ändra resultaten?

Nej.
Administratören (röstningens skapare) kan inte ändra röstningens resultat.

Hur kan jag sprida röstningen?

Du måste ge tillgång genom deltagarlänken. Här är några idéer:
 • Genom e-post
 • Genom WhatsApp eller andra snabbmeddelandesystem.
 • Ferendum är idealisk för online-röstningar på Twitter eller Facebook
 • Via YouTube
 • Genom att bädda in länken i forum, bloggar eller webb.
Du kan också använda koden för webbansvariga för att bädda in röstningen på din hemsida.

Jag hittade fel eller har idéer om hur man kan förbättra Ferendum Kan jag kontakta er?

Ja.
Vi förbättrar ständigt Ferendum och ser fram emot att få feedback på hur vi kan förbättra servicen. Kontakta oss.

Kan jag hjälpa till att översätta Ferendum till andra språk?

Om ditt modersmål är ett språk som inte finns tillgängligt i Ferendum och du vill hjälpa oss att översätta, kontakta oss. Du kan hjälpa oss att översätta allt eller bara en del. Vi har alla texter i en enda fil så bara att en enda fil måste översättas.

Är det helt gratis?

Ja.
Ferendum är helt gratis. Dessutom finns det ingen gräns för antalet deltagare eller antal Ferendums som kan skapas. Tack vare reklamen som visas på röstsidorna kan vi erbjuda denna tjänst gratis.