Offentliga röstningar


Rösttabell (ej anonym) Vilken Tröja!?
Skapad sedan 14 dagar, 27 besök, senaste besök för 13 dagar

Rösttabell (ej anonym) Vilka helger kan du?
Skapad sedan 4 år och 8 månader, 84 besök, senaste besök för 14 dagar

Anonym Röstning VILL DU AVSKAFFA SLÖJD ELLER BEHÅLLA DEN
Skapad sedan 3 år och 4 månader, 125 besök, senaste besök för 14 dagar

Rösttabell (ej anonym) Vilket datum skall vi träffas för lite PARTY PARTY?
Skapad sedan 19 dagar, 32 besök, senaste besök för 15 dagar

Rösttabell (ej anonym) Önskemål om tid och dag för migrationsnätverk 2023
Skapad sedan 2 månader, 17 besök, senaste besök för 16 dagar

Anonym Röstning Är Du nöjd med UFO Sveriges bemötande när Du lämnade in en observation, eller i deras diskussionsforum på Facebook?
Skapad sedan 2 år och 3 månader, 214 besök, senaste besök för 16 dagar

Anonym Röstning Vilket bok ska vi läsa?
Skapad sedan 1 år och 9 månader, 199 besök, senaste besök för 18 dagar

Anonym Röstning Funkar webex bra för Dig
Skapad sedan 2 år och 11 månader, 96 besök, senaste besök för 19 dagar

Rösttabell (ej anonym) Peppkampen
Skapad sedan 3 år och 10 månader, 119 besök, senaste besök för 22 dagar

Anonym Röstning Sökande till kassör
Skapad sedan 23 dagar, 118 besök, senaste besök för 22 dagar

Rösttabell (ej anonym) Vart ska vi åka?
Skapad sedan 1 månad, 48 besök, senaste besök för 22 dagar

Rösttabell (ej anonym) Västerås datum
Skapad sedan 1 år och 2 månader, 15 besök, senaste besök för 22 dagar

Anonym Röstning Omröstning för vice-ordförande posten
Skapad sedan 23 dagar, 2 besök, senaste besök för 23 dagar

Rösttabell (ej anonym) Nästa Östertian?
Skapad sedan 1 månad, 81 besök, senaste besök för 24 dagar

Rösttabell (ej anonym) Vilket datum passar dig bäst för en ledarträff med P10, 6/5 eller 13/5? Båda mellan 18-20:30.
Skapad sedan 3 år och 10 månader, 144 besök, senaste besök för 24 dagar

Rösttabell (ej anonym) Kpi
Skapad sedan 3 år och 11 månader, 93 besök, senaste besök för 24 dagar

Rösttabell (ej anonym) F1 tränarträff/valmentaja palaveri
Skapad sedan 3 år och 9 månader, 128 besök, senaste besök för 24 dagar

Anonym Röstning Vilka vill slå ihop klasserna till nästa termin
Skapad sedan 3 år och 9 månader, 45 besök, senaste besök för 24 dagar

Anonym Röstning Vilket datum?
Skapad sedan 3 år och 10 månader, 191 besök, senaste besök för 24 dagar

Rösttabell (ej anonym) ÄR DU EN BESÖKARE ELLER FÖLJARE PÅ MIN BLOGG ?
Skapad sedan 3 år och 10 månader, 3532 besök, senaste besök för 24 dagar


   Anonym Röstning Fråga typ ‘Anonym Röstning’
   Rösttabell (ej anonym) Frågor av typen ‘Rösttabeller’ (inte anonym)


1  2  3 4  5  6  7  8  9  10