Offentliga röstningar


Rösttabell (ej anonym) Vilket datum passar dig bäst för fadderaktivitet?
Skapad sedan 5 år och 7 månader, 281 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Fikaansvar på KG & BVA 2022-08-20 för P2011
Skapad sedan 7 månader, 114 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Charbels Svensexa
Skapad sedan 2 månader, 126 besök, senaste besök för 1 månad

Rösttabell (ej anonym) Vilken dag passar bäst?
Skapad sedan 1 år och 6 månader, 42 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vilken helg/dag passar er bäst
Skapad sedan 4 år och 6 månader, 46 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vill du följa med?
Skapad sedan 5 månader, 105 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning VILL DU AVSKAFFA SLÖJD ELLER BEHÅLLA DEN
Skapad sedan 3 år och 5 månader, 125 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vilket datum skall vi träffas för lite PARTY PARTY?
Skapad sedan 2 månader, 32 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Önskemål om tid och dag för migrationsnätverk 2023
Skapad sedan 4 månader, 17 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Är Du nöjd med UFO Sveriges bemötande när Du lämnade in en observation, eller i deras diskussionsforum på Facebook?
Skapad sedan 2 år och 4 månader, 214 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Vilket bok ska vi läsa?
Skapad sedan 1 år och 11 månader, 199 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Funkar webex bra för Dig
Skapad sedan 3 år, 96 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Sökande till kassör
Skapad sedan 2 månader, 118 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vart ska vi åka?
Skapad sedan 3 månader, 48 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Västerås datum
Skapad sedan 1 år och 3 månader, 15 besök, senaste besök för 2 månader

Anonym Röstning Omröstning för vice-ordförande posten
Skapad sedan 2 månader, 2 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Nästa Östertian?
Skapad sedan 3 månader, 81 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Vilket datum passar dig bäst för en ledarträff med P10, 6/5 eller 13/5? Båda mellan 18-20:30.
Skapad sedan 3 år och 11 månader, 144 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) Kpi
Skapad sedan 4 år och 1 månad, 93 besök, senaste besök för 2 månader

Rösttabell (ej anonym) F1 tränarträff/valmentaja palaveri
Skapad sedan 3 år och 11 månader, 128 besök, senaste besök för 2 månader


   Anonym Röstning Fråga typ ‘Anonym Röstning’
   Rösttabell (ej anonym) Frågor av typen ‘Rösttabeller’ (inte anonym)


1  2  3  4  5  6 7  8  9  10